2017.06 Presentation of Dmitry Berezhkov at the international conference «Fighting Transborder Corruption», Prague, Czech Republic

2017.06 Presentation of Dmitry Berezhkov at the international conference Fighting Transborder Corruption, Prague, Czech Republic coal, Kemerovo, shor, Arctic, Diskon, Taimyr, Bosov, Makhmudov, Abyuzov, Powerfuel, KrAZ, Open Government, Minister, hockey, Sibir, RAO ES, minister, Medvedev, Putin, Night hockey league, Siberian Anthracite, Novosibirskenergo, Isaev, Mining Company, Vostokugol. Cyprus, Chuvaska, Kizassky, Kijsaskij, Allevia investments, Tuleev, Governor, Razrez, … Читать далее 2017.06 Presentation of Dmitry Berezhkov at the international conference «Fighting Transborder Corruption», Prague, Czech Republic